Archive for the ‘Uncategorized’ Category

S23M – the unfolding story of bolzano and bust

July 4, 2008
This is a little message from the pro-piracy movement of the kopimi bent here in sweden; we are going out of town this summer.

“While the file-sharing spectacle rages on in Sweden, this summer, the Bureau of Piracy looks to the rest of the world and embarks on a journey that will take them throughout Europe with final destination the mountainsides of Bolzano, Italy and the Manifesta art biennial.

The Bureau will continue what started with the walpurgis ritual last year, with a re-examination party in the Italian mountains and the presentation of a new statement based on our recent experiences from the Scandinavian copyfight. The party will be open for you all and the whole project will be documented and shared with everyone. You know who we are.

Manifesta art biennale is held to be one of the most innovative art events of its kind and is highly respected within the contemporary art community. Their invitation of The Bureau of Piracy to Manifesta will expose the artworld to the fascinating KOPIMI way of life.

Follow our historical – like so many other historical trips with buses – as it subverts its way down to the alps.
http://piratbyran.org/s23m
http://www.flickr.com/photos/altemark/sets/72157605667091986/
http://piratbyran.org/s23m/

What is life? Is it picking up your gun in the violence of culture? Is it get free money to, uhm, do something art of a direct action movement? Is it buy a bus, have parties in it, and look at artists from the distance. Or very close. Uncomfortably so.

Advertisements

Yamaha CS-15 drone sounds

December 23, 2007

Here are some drony kind of sounds I recorded before selling my Yamaha CS-15 with the intention of showing some of the sounds the synth is capable of.

CS-15 flowchart

The CS-15 is a pretty flexible analog synthesizer, thanks to it having two of everything – except for the one LFO (which goes up to 1000 hz – fast!). The envelopes are fast and snappy, though not as powerful as the ones on the lesser model, the one-oscillator CS-10. But you can not demand much more from such a cheap and still well built synthesizer. Of course you are left wishing for some features – for example it is lacking in inter-oscillator modulation, no cross-mod, sync or the likes despite two oscillators.

The two state-variable filters (LPF, BPF, HPF) are not exactly “creamy” and pleasant in ways like the moog filter or the Roland SH-series – but they are very competent and useful when it comes to soundsculpting. They have a distinct character, and are not really bland sounding. Highly resonant sounds are not one of it’s strong points, but it does well across board otherwise.

Modifications can remedy some issues, for example enabling the option of routing the filter both in parallell and serial. Both filters in bandpass mode, serially connected, with separate CV-sources controlling the cutoff makes for some very nice sounding vowel type sounds.

CS-15 drone sounds 01 CS-15 drone sounds 02
CS-15 drone sounds 03 CS-15 drone sounds 04
CS-15 drone sounds 05 CS-15 drone sounds 06
CS-15 drone sounds 07 CS-15 drone sounds 08
CS-15 drone sounds 09 CS-15 drone sounds 10
CS-15 drone sounds 11 CS-15 drone sounds 12

Experten: Experter varnar för hotande expertkris

April 4, 2007

En expert är en individ som ses som någon besittandes extraordinära egenskaper, ovanligt kapabel i vissa situationer samt är kunnig. Men expertfenomenet är inte utan sina problem. Vissa experter menar sig se en “hotande expertkris” på samhällshorisonten. Kanske kan vi se de första utbrotten av denna potentiella expertusa kataklysm redan idag?

Experter. De finns i vardagen runtom kring oss, där de uttalar sig om olika dagsfrågor och rent allmänt fyller sin sociala funktion som expertis. Låt oss ta ett exempel. Experten Stuart Graham har nu verkat som VD för Skanska i tre år. Under denna tjänstgöringstid har han erhållit en särskild skattelättnad, den så kallade expertskatten.

Denna innebär att en utländsk expert kan nöja sig med att betala endast 25% i skatt. Nu måste Graham, med en lön på 12 miljoner kronor samt gratis bostad – värde 1,3 miljoner – börja betala vanlig svensk skatt. Han betraktas ej längre som utländsk expert, omfattad av det särskilda expertskydd dessa är berättigade till.stuartgraham

Treårsperioden har alltså löpt ut och Graham är lämnad vind för våg med endast sin egenskap som expert som skydd mot ett Sverige fyllt av kringsströvand (säkert hungriga) vargar, ett framväxande nät av hotfulla babyloniska 3G-master, ett kungahus som gått bortom all kontroll. Kris, Graham. Kris.

Men! Det finns hopp! En särskild sympatiåtgärd har satts i verket. Enligt källor så är detta utsträckande av denna lägligt usträckta hand initierad av en esoterisk studiecirkel inom Skanskas styrelse som till varje pris vill se en framtida expertkris avvärjd. Graham erhåller 10 miljoner i kompensation, något som Stuart Graham kommenterade på Skanskas bolagstämma i tisdags.

Men vad säger våra inhemska experter om utvecklingen? Kerstin Nyquist är skatteexpert på den näringslivsvänliga organisationen Svenskt Näringsliv och ledamot i Forskarskattenämnden som hanterar expertskatten. Naturligtvis har expertkrisen uppmärksammats av dessa instanser, enligt en expert.

Nyquist har the trapanvänt sig av viktiga kringtänkande strategier och låtit vissa postmoderna teoretiker influera henne. Hypnotesen använder begreppet “vikning” som ett upplösande av kategorier – och vad som kanske är mest spännande, en väg ut ur The Trap – “fällan” – begreppet som dokumentärfilmaren (experten?) Adam Curtis utvecklade i sin senaste rosade BBC-beställda dokumentärserie.Kerstin Nyquist, expert

“Det behövs en mer generös lagstiftning om vad som räknas som expert och nyckelperson, så att även påläggskalvar kan räknas in, som i Nederländerna.”

En uppenbart inkluderande snarare än exkluderande strategi. Vissa menar att det är oundvikligt – “expertskatten måste ändras för att den ska fungera”. Detta kanske kan stämma. En hälsosam vårflod av påläggskalvar kan kanske te sig skrämmande, men enligt experter krävs det en generalisering av expertbegreppet. “Det är en absolut nödvändighet” säger man. En stor del av befolkningen måste lära sig tänka annorlunda – mycket annorlunda. Gräva där de står. Bli experter på stället.

Ett första steg kan vara en subventionerat inträde i decentraliserade Celler för nyckelpersoner, där deras lojalitet i kampen för att stävja expertkrisen befästs. Dessa “blinda” celler av experter kan sedan i takt med att det huvudlösa nätverket växer börja göra en mängd motstridiga uttalanden, vilket definitivt kommer skapa medialt utrymme på förstasidor och i TV-soffor.

Hotet mot Stuart Graham är ett sorgligt exempel på vart vi kan är på väg. Vi måste vika oss kring den esoteriska kärnan som finns i expertkrisens hotande klot av magma. Denna nya våg av “hyperexperter” har både ett och annat ord att lära. Låt oss alla ge Kerstin Nyquists upplysta tänkande om generös lagstiftning tillgång till våra inre motivationer och yttre ageranden.

En kritisk diskussion om den potentiella expertkrisen
(mp3, 00:59)