Experten: Experter varnar för hotande expertkris

En expert är en individ som ses som någon besittandes extraordinära egenskaper, ovanligt kapabel i vissa situationer samt är kunnig. Men expertfenomenet är inte utan sina problem. Vissa experter menar sig se en “hotande expertkris” på samhällshorisonten. Kanske kan vi se de första utbrotten av denna potentiella expertusa kataklysm redan idag?

Experter. De finns i vardagen runtom kring oss, där de uttalar sig om olika dagsfrågor och rent allmänt fyller sin sociala funktion som expertis. Låt oss ta ett exempel. Experten Stuart Graham har nu verkat som VD för Skanska i tre år. Under denna tjänstgöringstid har han erhållit en särskild skattelättnad, den så kallade expertskatten.

Denna innebär att en utländsk expert kan nöja sig med att betala endast 25% i skatt. Nu måste Graham, med en lön på 12 miljoner kronor samt gratis bostad – värde 1,3 miljoner – börja betala vanlig svensk skatt. Han betraktas ej längre som utländsk expert, omfattad av det särskilda expertskydd dessa är berättigade till.stuartgraham

Treårsperioden har alltså löpt ut och Graham är lämnad vind för våg med endast sin egenskap som expert som skydd mot ett Sverige fyllt av kringsströvand (säkert hungriga) vargar, ett framväxande nät av hotfulla babyloniska 3G-master, ett kungahus som gått bortom all kontroll. Kris, Graham. Kris.

Men! Det finns hopp! En särskild sympatiåtgärd har satts i verket. Enligt källor så är detta utsträckande av denna lägligt usträckta hand initierad av en esoterisk studiecirkel inom Skanskas styrelse som till varje pris vill se en framtida expertkris avvärjd. Graham erhåller 10 miljoner i kompensation, något som Stuart Graham kommenterade på Skanskas bolagstämma i tisdags.

Men vad säger våra inhemska experter om utvecklingen? Kerstin Nyquist är skatteexpert på den näringslivsvänliga organisationen Svenskt Näringsliv och ledamot i Forskarskattenämnden som hanterar expertskatten. Naturligtvis har expertkrisen uppmärksammats av dessa instanser, enligt en expert.

Nyquist har the trapanvänt sig av viktiga kringtänkande strategier och låtit vissa postmoderna teoretiker influera henne. Hypnotesen använder begreppet “vikning” som ett upplösande av kategorier – och vad som kanske är mest spännande, en väg ut ur The Trap – “fällan” – begreppet som dokumentärfilmaren (experten?) Adam Curtis utvecklade i sin senaste rosade BBC-beställda dokumentärserie.Kerstin Nyquist, expert

“Det behövs en mer generös lagstiftning om vad som räknas som expert och nyckelperson, så att även påläggskalvar kan räknas in, som i Nederländerna.”

En uppenbart inkluderande snarare än exkluderande strategi. Vissa menar att det är oundvikligt – “expertskatten måste ändras för att den ska fungera”. Detta kanske kan stämma. En hälsosam vårflod av påläggskalvar kan kanske te sig skrämmande, men enligt experter krävs det en generalisering av expertbegreppet. “Det är en absolut nödvändighet” säger man. En stor del av befolkningen måste lära sig tänka annorlunda – mycket annorlunda. Gräva där de står. Bli experter på stället.

Ett första steg kan vara en subventionerat inträde i decentraliserade Celler för nyckelpersoner, där deras lojalitet i kampen för att stävja expertkrisen befästs. Dessa “blinda” celler av experter kan sedan i takt med att det huvudlösa nätverket växer börja göra en mängd motstridiga uttalanden, vilket definitivt kommer skapa medialt utrymme på förstasidor och i TV-soffor.

Hotet mot Stuart Graham är ett sorgligt exempel på vart vi kan är på väg. Vi måste vika oss kring den esoteriska kärnan som finns i expertkrisens hotande klot av magma. Denna nya våg av “hyperexperter” har både ett och annat ord att lära. Låt oss alla ge Kerstin Nyquists upplysta tänkande om generös lagstiftning tillgång till våra inre motivationer och yttre ageranden.

En kritisk diskussion om den potentiella expertkrisen
(mp3, 00:59)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: